வியாழன், 19 ஜனவரி, 2012

பல வகை நாட்டுப்புறப் பாடல்கள்


1. தாலாட்டு

ஆராரோ ஆரிரிரோ
ஆரடிச்சா ஏனழுதாய்
அடிச்சவரை சொல்லியழு
ஆக்கினைகள் சொல்லிடுறேன்
தொட்டாரை சொல்லியழு
தொழுவிலங்கு போட்டுடுறென்
அத்தை அடிச்சாளோ
அன்னமிட்ட கையாலே
அண்ணன் அடிச்சானோ
அலீப்பூ தண்டாலே
மாமி அடிச்சாளோ
மருந்து போடும் கையாலே

மாமா அடிச்சானோ
மல்லிகைப்பூ செண்டாலே...

2. விளையாட்டுப் பாடல்

மழவருது மழவருது
நெல்லு அள்ளுங்க

முக்காப்படி அரிசி எடுத்து
முறுக்கு சுடுங்க

ஏரு ஓட்டுற மாமனுக்கு
எண்ணி வையுங்க

சும்மா இருக்குற மாமனுக்கு
சூடு வையுங்க..

3. தொழிற் பாடல்

சந்திரரே சூரியரே
சாமி பகவானே
சந்திரர நன் நெனைச்சி
எடுத்தேன் திரு அலவு
எடுத்த திரு அலவு
எழுந்து பயிர் ஏற வேணும்...

4. கொண்டாட்டப்பாடல்

ஒரு தட்டு மண்ணெடுத்து செய்தேனக்கா மூக்குத்தி
மாமாங்கம் பாக்கக்குள்ல தோந்துதக்கா மூக்குத்தி
பார்த்தவங்க லேலே கொடுத்திடுங்க
பசுவித்து லேலே பணமுந்தரேன்
எடுத்தவங்க லேலே கொடுத்திடுங்க
எரும வித்து லேலே பணமுந்தரேன்.

5.  வழிபாட்டுப் பாடல்

ஒரு சொம்பு லே லேலே நீரெடுத்து
ஊத்துங்கடி  லே லேலே பூஞ்செடிக்கு
கிள்ளுங்கடி லே லேலே முல்லரும்ப
சாத்துங்கடி லே லேலே சரஸ்வதிக்கு.

1 கருத்து:

நந்தினி மருதம் சொன்னது…

நாட்டுப்புறப் பாடல்களைப் பதிவு செய்யும் தங்கள் முயற்சிகள் சிறக்கட்டும்
வாழ்த்துக்கள்